Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | October 4, 2022

Scroll to top

Top

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τους Δασικούς Χάρτες

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τους Δασικούς Χάρτες
KefaloniaNews

Στις 15 /1/2021 η Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας ανάρτησε το δασικό χάρτη της  Περιφερειακής  Ενότητας Κεφαλληνίας και της Π. Ενότητας Ιθάκης προσκαλώντας σε υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός  αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, (από 29 Ιανουαρίου έως 13 Μαΐου 2021).

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό κρίκο στην μετά το 2020  δασική στρατηγική της «πράσινης» ανάπτυξης,  της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση (Ν.Δ.) όπως και οι προηγούμενες (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ). Έχουν στόχο να συμβάλλουν ώστε συνδυασμένα να ενταχτούν τα δάση στην επιτάχυνση της υλοποίησης του κερδοφόρου επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους, στα πλαίσια της κυκλικής και «βιώσιμης» οικονομίας. Αυτός ο στόχος προϋποθέτει ότι μέσα από τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές.

Είναι προφανές ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος χιλιάδων μικροϊδιοκτητών γης αλλά και μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, αφού δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα τσουχτερά χαράτσια του τέλος για προσφυγές – ενστάσεις – αντιρρήσεις για το χαρακτήρα των εκτάσεων, καθώς και στις αμοιβές ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογραφικά κ.λπ. Είναι ενδεικτικό ότι για την  σύνταξη της ένστασης στα «λάθη» των δασικών χαρτών, το κόστος διαμορφώνεται από 300 έως 4.000 ευρώ, που είναι απαγορευτικό για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, αλλά μόνο χρέη που δεν μπορούν να πληρώσουν. Τα «λάθη» αυτά κυρίως οφείλονται στο ότι σε μεγάλες εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες από πυρκαγιές, έχουν συμπεριληφθεί και εκτάσεις που ανέκαθεν ήταν μη δασικές , αλλά κυρίως γεωργικές εκτάσεις. Επίσης, οφείλονται στο γεγονός ότι παρότι έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων ως «μη δασικές» από τη Δ/νση Δασών Κεφαλονιάς, εντούτοις στην πρόσφατη ανάρτηση ανατρέπεται η αρχική απόφαση.

Επίσης, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερα καλλιεργούνται, είναι επιλέξιμες και λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Η μη ακριβής αποτύπωσή τους θα αμφισβητήσει τη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής ή της επιλεξιμότητας βοσκήσιμων εκτάσεων, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα, αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων – επιδοτήσεων, που έλαβαν στο παρελθόν.

Πρακτικά, όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν θα αποφύγουν τον αποχαρακτηρισμό των δασικών χαρτών στον μικρό κλήρο τους που ουσιαστικά διευκολύνεται να συγκεντρωθεί αργότερα σε λίγα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η «νέα πολιτική για τα δάση» αναγνωρίζει τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα, θεωρώντας  την απογραφή των δασικών εκτάσεων ως «ένα μεγάλο αναπτυξιακό εργαλείο», για να ξέρει ο επενδυτής με την κύρωση των δασικών χαρτών  τη δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσής του. Αυτή όμως η πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών, γιατί οδηγεί στην παραπέρα επιδείνωση των ταξικών – κοινωνικών αντιθέσεων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, το οποίο τάχα έρχεται να προστατέψει.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρούμε ότι το δάσος και γενικότερα η γη ως κοινωνική ιδιοκτησία μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση τους μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι των κερδών. Θεωρώντας, επίσης, ότι επιχειρείται σήμερα μέσα από αποχαρακτηρισμούς και αναγνωρίσεις ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας να λυθούν τα όποια προβλήματα σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης αλλά και των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, διευκολύνοντας τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια, καλούμε το Δ.Σ. να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε:

  • Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αφού το ίδιο το δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
  • Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.
  • Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και προορισμού εκτάσεων.
  • Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των, μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.
  • Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

ΛΗΞΟΥΡΙ 1/2/2021            

 Οι Σύμβουλοι της  Λαϊκής Συσπείρωσης

  1. Δαμουλιάνος Θοδωρής
  2. Καπάτος Βασίλης
  3. Μαντζουράτος Δημήτρης
  4. Συνοδινός-Βαλλιάνος Βαγγέλης
  5. Φαρακλός Βαγγέλης