Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | May 18, 2022

Scroll to top

Top

Το ΔΣ Κεφαλονιάς για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Το ΔΣ Κεφαλονιάς για τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
KefaloniaNews

Δημοσιεύουμε την 245/2013 απόφαση του ΔΣ για την δημιουργία περισσότερων Δήμων στην Κεφαλονιά.

Πρόκειται για απόφαση ευθύνης και νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού προηγήθηκε τεκμηριωμένη συζήτηση και στηρίχτηκε από συμβούλους ανεξάρτητα  παραταξιακής  θέσης.

Δυστυχώς ,δικαιωνόμαστε για τις σφοδρές αντιρρήσεις, που είχαμε όταν σχεδιαζόταν ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, σχετικά με το δόγμα «νησί και Δήμος». Οι συνέπειες για την Κεφαλονιά είναι αρνητικές και δεν πρέπει να συνεχιστούν.

Υπάρχει ιστορική ευθύνη να αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτού του μορφώματος, ώστε η αυτοδιοίκηση να επανέλθει στον ιστορικό της ρόλο που είναι η εγγύτητα στον πολίτη, η επίλυση τοπικών υποθέσεων , η τοπική δημοκρατία κλπ.

Εξ άλλου αποδεικνύεται επίκαιρη η λήψη αυτής της απόφασης, δεδομένου ότι γίνεται πλέον συζήτηση, σε κυβερνητικό επίπεδο, για πολύ σοβαρές αλλαγές στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Από το γραφείο τύπου

ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλλονιας  σε περισσότερους Δήμους

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 245/2013    απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς για έλεγχο νομιμότητας καθώς και για τις δικές σας ενέργειες.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ε.Δ.

Όλγα Τζουβανάκη

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

Από το πρακτικό της 38ης κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς στις 23 Αυγούστου   2013

Αρίθμ. Απόφασης:     245/2013

Περίληψη 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλλονιας σε περισσότερους Δήμους. 

Στο Αργοστόλι, σήμερα   23 Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 10.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 38857 /20-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ.2 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Σε σύνολο σαράντα ενός (41) μελών ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα  δυο (32) μέλη   και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  32                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ: 9

1. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ                                ΑΠΩΝ
3. ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               ΑΠΩΝ
 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 2. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ                                    ΑΠΩΝ
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 4. KOYNAΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 5. ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 6. ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
 7. ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                     ΑΠΩΝ
 8. ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ
 9. ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΛΠΙΣ (ΕΛΠΙΔΑ)
 10. ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                        ΑΠΩΝ
 11. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 12. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 13. ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 14. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
 15. ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΑΠΩΝ
 16. ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ                        ΑΠΩΝ
 17. ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
 18. ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                 Αποχώρησε
 19. ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ
 20. ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 21. ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 22. ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 23. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 24. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 25. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 26.        ΡΑΣΣΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 27. ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 28. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 29. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     ΑΠΩΝ
 30. ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ                                                  ΑΠΟΥΣΑ
 31. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 32. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος κ. Α. Παρίσης

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος   θέτει υπόψη του Συμβουλίου το περιληπτικά αναφερόμενο θέμα .

Ο Σύμβουλος κ. Σαμούρης εκφράζει την δυσαρέσκειά του  για την ώρα που επιλέχθει να γίνει η συνεδρίαση . Θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό απαιτείται χρόνος για συζήτηση ο ίδιος δεν έχει την δυνατότητα να παραμείνει λόγω εργασίας και αποχωρεί.

Ακολούθως τοποθετήθηκαν  εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και Δημοτικοί Σύμβουλοι που άλλοι κατήγγειλλαν το Καλλικράτη και την δημιουργία ενός Δήμου στην Κεφαλλονιά  ( Ρουχωτας Βασίλης , Κουταλά,  Καμπίτσης, Κοτσιλίνης,  Θεοτόκης Καβαλλιεράτος, Βεντούρας  κ.α. ) και άλλοι  στήριξαν το εγχείρημα του Καλλικράτη και τοποθετήθηκαν θετικά στη ύπαρξη ενός Δήμου ( Ανουσάκης, Αυγουστάτου, Κεκάτος , Ρασσιάς )

Ειδικότερα ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας κατέθεσε αναλυτική πρόταση η οποία έχει ως εξής:

« Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» δείχνει ότι:

 • Η εφαρμογή του έγινε σε μια άσχημη συγκυρία. Η οικονομική κρίση και τα επακόλουθα σοβαρά οικονομικά προβλήματα απαξιώνουν την προσπάθεια μεταρρύθμισης.
 • Υλοποιήθηκε χωρίς αξιολόγηση και αποτίμηση της λειτουργίας των τότε Δήμων και των αδυναμιών που έπρεπε να διορθωθούν.
 • Δεν έγινε προετοιμασία υποστήριξης του  με στελέχη, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, οικονομικούς πόρους.
 • Δεν λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις της κοινωνίας και των συλλογικών φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ που δημιουργείται από τη σημερινή λειτουργία, απαξιώνει και οδηγεί σε μαρασμό  τις περιφερειακές περιοχές της Κεφαλλονιάς.

Όπως σε όλα τα ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ έτσι και στην ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ δημιούργησε περισσότερα προβλήματα  από εκείνα που έλυσε.

Η δημιουργία και λειτουργία  ΔΗΜΩΝ στην ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ πρέπει να υπηρετεί την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, την ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ιδέα της ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.

 • ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Τα ΚΕΝΤΡΑ που έχουν αναπτυχθεί στην ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ από την ίδια τη ζωή:

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΠΟΡΟΣ να γίνουν επίκεντρο τεσσάρων (4) ισχυρών ΔΗΜΩΝ που θα λειτουργούν κοντά στον πολίτη και την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΟΡΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ιδιαίτερα ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ,  πολύ σημαντικές σήμερα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ.»

Την πρόταση της παράταξης  «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» όπως εκφράστηκε από τον κ. Α. Ζαπάντη υιοθέτησαν και τέθηκε σε ψηφοφορία ως κοινή και εκ μέρους των ανεξαρτήτων Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ρουχωτά Βασίλη και Ν. Βεντούρα.

Εκτός από την παραπάνω πρόταση, υπήρξε και πρόταση για ψηφοφορία από την Λαική Συσπείρωση με αναλυτικό σκεπτικό στο οποίο ανάμεσα σε αλλα τονίζεται ότι η συζήτηση είναι κοροϊδία καθώς αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά αίτια της κρίσης και την αντιλαική πολιτική της κυβέρνησης.

Για την Λ.Σ. ο Καλλικράτης είναι εργαλείο που φτιάχτηκε από την Συντήρηση και την Ευρωπαϊκή Ενωση ώστε να παραδώσει νευραλγικούς τομείς για το λαό στα μεγάλα συμφέροντα .

Το  αναλυτικό σκεπτικό της Λ.Σ. καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά.

Ακολουθεί ψηφοφορία αναμεσα στις δύο προτάσεις που εν τέλει κατέθηκαν . Την κοινή πρόταση ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ και ανεξάρτητων Δημοτ. Συμβούλων κ.κ. Ν. Βεντουρα και Βασιλη Ρουχωτά  ψηφίζουν οι σύμβουλοι κ.κ., Σκλάβος, Κοτσιλίνης, Κουταλά, Ζαπάντης, Αραβαντινός, Σπ. Παπαδάτος, Ρουχωτας Βικτωρ, Σταμούλης, Πυλαρινός, Καμπίτσης, Αποστολάτος, Θεοφιλάτος, Κατσαίτη, Καβαλλιεράτος, Ματιάτος, Ρουχωτάς Βασίλης, Βεντούρας, Θωμάς,

Την πρόταση της Λαικής Συσπείρωσης ψηφίζουν, οι σύμβουλοι κ.κ. Γρηγορόπουλος, Γκισγκίνης, Ρασσιας, Ανουσάκης, Κωνσταντάκης, Μοσχονάς, Κεκάτος, Αυγουστάτου.

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω

ΚΑΤΑ    ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγγκρίνει την πρόταση για την Δημιουργία τεσσάρων (4) ισχυρών ΔΗΜΩΝ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΛΗΞΟΥΡΙ, ΣΑΜΗ, ΠΟΡΟΣ  όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρεται .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο

Ο    Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ