Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | November 30, 2023

Scroll to top

Top

Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας για τα σχολεία της Κεφαλονιάς

Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας για τα σχολεία της Κεφαλονιάς
KefaloniaNews

Δεν υπάρχει στο αρχείο του Υπουργείου αίτημα για πέντε νέα σχολικά συγκροτήματα!!!

Αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει το Υπουργείο Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ) με την απάντησή του προς το ΚΚΕ, που αφορά θέματα σχολείων της Κεφαλονιάς. Το Υπουργείο υποβαθμίζει το ζήτημα της ασφάλειας και θεωρεί ότι αρκεί ο απλός εποπτικός έλεγχος για να διασφαλιστεί η αντισεισμική θωράκιση!!! Αγνοεί προκλητικά τα αιτήματα των φορέων και του ΤΕΕ για ουσιαστικούς ελέγχους. Ο Υπουργός κ. Αρβανιτόπουλος «βγάζει λάδι» την κυβέρνηση και αποκρύπτει το γεγονός ότι δεν διασφαλίζεται με κεντρική κρατική ευθύνη η ύπαρξη και λειτουργία των αναγκαίων δημόσιων – σύγχρονων και ασφαλών σχολείων στο Νομό. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει και τις ευθύνες των τοπικών διοικήσεων διαχρονικά, οι οποίες δεν υλοποιούν ούτε όσα αποφασίζουν τα Νομαρχιακά και Δημοτικά Συμβούλια και συμβάλλουν στο να μένουν παγωμένες οι διαδικασίες για νέα σχολεία.

Τι αναφέρει συγκεκριμένα ο κ. Αρβανιτόπουλος για τα νέα σχολικά συγκροτήματα:

«Όσον αφορά στη δρομολόγηση της ανέγερσης πέντε νέων σχολικών συγκροτημάτων, η κατασκευή των οποίων έχει αποφασιστεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνονται τα κάτωθι:

– Για την εκτέλεση έργων σχολικής στέγης προαπαιτείται η εκπόνηση και έγκριση κτιριολογικού προγράμματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 18 του Ν. 3467/2006, ΦΕΚ 128/Α΄), η οποία προηγείται του σταδίου σύνταξης της προμελέτης, με σκοπό τη γνωστοποίηση των προδιαγραφών των χώρων (ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών) και την προσαρμογή της μελέτης στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

– Από τον έλεγχο του αρχείου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υ.ΠΑΙ.Θ προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία για τις εξής εκπαιδευτικές μονάδες:

Α) Για το 1ο ΓΕΛ και 2ο ΓΕΛ Αργοστολίου, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την «ΟΣΚ ΑΕ» (αρ. 65011/11-6-2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.).

Β) Για προσθήκη στα συστεγαζόμενα σχολεία: Γυμνάσιο Ιθάκης – ΓΕΛ Ιθάκης – ΕΠΑΛ Ιθάκης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (αρ. 136341/ΣΤ1/1-11-2012 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θ.Π.Α.), δεδομένου ότι το έργο, σύμφωνα με την αρ. 298/11-6-2010 Υπουργική Απόφαση, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, είναι δημοπρατημένο και βρίσκεται σε εξέλιξη.

– Αίτημα για την εκπόνηση κτιριολογικού προγράμματος είχε υποβληθεί και για τα ακόλουθα σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών και Γυμνάσιο – Λύκειο Μεσοβουνίου, δίχως να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθόσον δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το αρ. 14338/ΣΤ1/4-2-2011 έγγραφό της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

Εν ολίγοις, το Υπουργείο λέει ότι από κανένα φορέα τοπικής διοίκησης δεν του έχει υποβληθεί αίτημα για νέο σχολικό συγκρότημα, πέρα από εκείνο της ΠΙΝ Ιονίων Νήσων για τη νέα πτέρυγα στην Ιθάκη. Μόνο για το έργο αυτό αναφέρει ότι υπάρχει χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ) και ότι έχει δημοπρατηθεί. Για το νέο συγκρότημα στο Αργοστόλι αναφέρεται σε αίτημα του ΟΣΚ (και μόνο), ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά σε χρηματοδότηση και δημοπράτηση. Το τι ακριβώς κτιριολογικά προγράμματα αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Κεραμειών και το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνείων δε διευκρινίζεται, πάντως γίνεται σαφές ότι η όποια διαδικασία έχει σταματήσει.

Ποια είναι τα αιτήματα για υποδομές που έχουν ψηφιστεί επανειλημμένα σαν θέσεις των Νομαρχιακών και Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας (ΝΕΠ, ΔΕΠ) αλλά και των αντίστοιχων συμβουλίων (ΝΣ, ΔΣ);

Η τελευταία απόφαση ΝΕΠ και ΝΣ, στην οποία υιοθετήθηκε η πρόταση της ΕΛΜΕ-ΚΙ, είναι εκείνη του 2008 (Νομαρχία Γεωργάτου, με αρμόδιο αντινομάρχη παιδείας Θ. Γαλιατσάτο) και αφορούσε πενταετή προγραμματισμό μέχρι το 2013. Η απόφαση αυτή (που λήφθηκε πριν την κατεδάφιση του 2ου Λυκείου το 2008 λόγω επικινδυνότητας) στηριζόταν, επικαιροποιούσε και εμπλούτιζε με βάση τα τότε δεδομένα την απόφαση της ΝΕΠ του 2002 και του ΝΣ του 2003 (Νομαρχία Λευκαδίτη) και προέβλεπε:

Νέα σχολικά συγκροτήματα α) σε Αργοστόλι για δύο σχολεία β) σε Ληξούρι για Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ γ) για το Γυμνάσιο – Λύκειο Πάστρας δ) για το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεσοβουνείων ε) νέο Δημοτικό στη Σάμη και επιπλέον αίθουσες για το Γυμνάσιο και Λύκειο Σάμης. Επιπλέον, προβλέπονταν η προώθηση της νέας πτέρυγας στην Ιθάκη και μια σειρά δράσεις πχ η αντικατάσταση όλων των κοντέινερς με κανονικές αίθουσες βαρέως τύπου, αίθουσες για το ειδικό σχολείο στα Περατάτα με πρόβλεψη για μεταφορά του μαζί με το ΕΕΕΕΚ Φαρακλάτων στην πόλη του Αργοστολίου και ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, αυτονομία χώρων για το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, παρεμβάσεις για απαραίτητες υποδομές σε υποστηρικτικές δομές, εργαστήρια – χώρους εκδηλώσεων κλπ.

Υπενθυμίζουμε τον πόλεμο που έγινε ώστε το Δημοτικό Σχολείο Σάμης να προταθεί να γίνει με Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), για «να επισπευτεί η διαδικασία»!!! όπως και έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Σάμης. Αντίστοιχη επιχείρηση για ένταξη σε ΣΔΙΤ – με άγρια επίθεση για την «κακοδαιμονία του ΟΣΚ» – έγινε για το σχολικό συγκρότημα στο Αργοστόλι, που αποτράπηκε με τον αγώνα εκπαιδευτικών – γονέων και μαθητών.

Αντίστοιχες αποφάσεις για τις υποδομές πάρθηκαν στο ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς από τη ΔΕΠ και το ΔΣ. Για το σύνολο των υποδομών που υποτίθεται ότι θα ήταν σε πορεία υλοποίησης μέχρι το 2013, δηλαδή τα πέντε νέα σχολικά συγκροτήματα και κάποιες άλλες υποδομές, το Υπουργείο λέει ότι δεν υπάρχει καν αίτημα για τα προαπαιτούμενα!!! Εδώ λοιπόν κάποιος λέει ψέματα: ή έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τις προηγούμενες Νομαρχιακές Αρχές (της ΝΔ και των ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ) και τη Δημοτική Αρχή Κεφαλονιάς (ΝΔ – μέχρι πρότινος ΑΝΕΛ) και ψεύδεται ο κ. Αρβανιτόπουλος ή μας κοροϊδεύουν χρόνια οι τοπικές αρχές. Εκτός, βέβαια, αν υπάρχει συνδυασμός στον εμπαιγμό από κυβέρνηση και τοπικές αρχές, όπως γίνεται συνήθως.

Αντί σήμερα να επικαιροποιηθούν τα έργα αυτά, με τα δεδομένα των καταστροφών στα σχολεία από το σεισμό (και την έλλειψη της θωράκισης), συζητούμε αν έχουν γίνει καν τα στοιχειώδη βήματα με βάση την προ σεισμού πραγματικότητα.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ εκτιμά ότι η παρελκειστική τακτική είναι σκόπιμη και στοχεύει να πέσουν σαν ώριμα φρούτα οι υποδομές των σχολείων στα χέρια των μονοπωλικαών ομίλων. Άλλωστε η προβολή της φιλάνθρωπης δράσης των μεγαλοπαραγόντων – δωρητών και η ζέση της Δημοτικής Αρχής (ΝΔ) να σπεύσει να ονοματοδοτεί τα ανύπαρκτα σήμερα συγκροτήματα (πχ πτέρυγα «Μαρινάκη» ή πτέρυγα «Ολυμπιακού») είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η γραμμή της ΕΕ και του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί το μονόδρομό της. Επίσης, το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ θεωρεί ότι ο ουσιαστικός έλγχος των σχολείων αποτελεί θέμα ζωής και θανάτου για την Κεφαλονιά και δεν επιτρέπει σε καμία ηγεσία τοπική ή κεντρική (του Υπουργείου) να παίζει.

Η προώθηση των αναγκαίων σύγχρονων ασφαλών δημόσιων και δωρεάν σχολικών υποδομών και της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας είναι στα χέρια του λαού.

Αργοστόλι 23/04/2014

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεωργόπουλος Διονύσης

Γαλιατσάτος Νικόλας