Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | May 15, 2021

Scroll to top

Top

Διακήρυξη 12ου Συμποσίου Περιβάλλον- Ενέργεια- Τεχνολογία.

Διακήρυξη 12ου Συμποσίου  Περιβάλλον- Ενέργεια- Τεχνολογία.
KefaloniaNews

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) Π.Θ.

Στις 30 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το 12ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Περιβάλλον, Ενέργεια, Τεχνολογία» που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κεφαλονιάς-Ιθάκης  και το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλονιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ)  και την επιστημονική συνεργασία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και με τη συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων των ακόλουθων  κεντρικών και τοπικών φορέων :

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – ΥΠΕΚΑ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων -ΤΕΙ ΙΝ
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης – ΠΙΝ
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά – ΣΠΕΦ
Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ
Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς – Ιθάκης του ΤΕΕ
ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) Κεφαλληνίας
Πολιτιστικός σύλλογος ΑΡΜΟΣ .

Οι φορείς διοργάνωσης του 12ου επιστημονικού συμποσίου (ΙΚΙ-ΤΜΧΠΠΑ) και όσοι  συμμετείχαν σε αυτό (καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, ειδικοί εμπειρογνώμονες, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και οργανώσεων και ενεργοί πολίτες) διαπιστώνουν και δηλώνουν τα ακόλουθα:

Η ενέργεια, το περιβάλλον και η τεχνολογία είναι έννοιες και  πρακτικές στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και απαιτούν κατάλληλες και συνδυασμένες πολιτικές για να συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ο τρόπος  εκμετάλλευσης  των  ενεργειακών πόρων  -συμβατικών και εναλλακτικών- σε σχέση με το περιβάλλον αποτελεί συχνά πεδίο μεγάλων αντιπαραθέσεων λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων αλλά και των διαφορετικών συμφερόντων, πράγμα που προκαλεί επιπλέον δυσχέρειες στην σύλληψη και υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων.

Η χώρα μας,  διαθέτει ικανούς φυσικούς και ενεργειακούς πόρους και αποθέματα   πού όμως χρειάζονται σαφές και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύει το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα διευκολύνει τις υγιείς επενδύσεις και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη που αποτελούν μείζονες εθνικούς στόχους. Η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή με την διερεύνηση και εύρεση ευφυών επιλογών στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Θεωρούμε ότι η πολιτική των αρμόδιων Υπουργείων (Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και ΥΠΕΚΑ)  και άλλων κυβερνητικών οργανισμών είναι αντιφατική σε πολλά σημεία και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους και τις απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης που         οι φορείς αυτοί επικαλούνται. Ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν στον τομέα της χρηματοδότησης και των κινήτρων για την ανάπτυξη των φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών πόρων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι περισσότερο χρήσιμες και ωφέλιμες στη χώρα μας. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο στρατηγικής 20-20-20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 αλλά και στο πλαίσιο μια εθνικής ενεργειακής στρατηγικής. 

 

Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι η ενεργειακή πολιτική γενικά και ειδικά στο τομέα της αξιοποίησης των ΑΠΕ, πρέπει να κατευθυνθεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό αλλά και κοινωνικό τομέα ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή συνεργασία, συνέργια και σύμπραξη όσων εμπλέκονται στα σχετικά σχέδια και προγράμματα  προς όφελος της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει στην ορθολογική ανάπτυξη των κάθε μορφής ενεργειακών πόρων με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια -ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο- και  θα ενισχύσει την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον συντονισμό των υπηρεσιών και οργανισμών καθώς και στην ενδυνάμωση και στήριξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου καινοτομίας, από όλους τους τοπικούς φορείς καθώς και εκείνους των αποδήμων. Μια τέτοια στήριξη είναι αναγκαία σε περίοδο κρίσης των δομών εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογίας και αποτελεί στοιχειώδη αναγνώριση του έργου των αξιόλογων επιστημόνων και ερευνητών που εργάζονται στο ίδρυμα αυτό αλλά και σε όλα τα εκπαιδευτικά /ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας.

Η Διακήρυξη αυτή να σταλεί σε όλους τους φορείς  που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την  χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής  και να δοθεί στη δημοσιότητα.