Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | June 7, 2023

Scroll to top

Top

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ……

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ……
KefaloniaNews

……ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ο πρωτογενής τομέας στα Ιόνια Νησιά λόγω και της στροφής της Στρατηγικής Πολιτικής προς τον τουρισμό κατά τη τελευταία τριακονταετία είναι σε φθίνουσα κατάσταση. Παρ’ όλη τη δυναμική που παρουσιάζουν αρκετά προϊόντα μας (Ελαιόλαδο, κρασί, σταφίδα, τυροκομικά προϊόντα, κηπευτικά) στο σύνολό τους λ΄γω ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί (μικρός κλήρος, γερασμένος αγροτικός πληθυσμός) ευρίσκονται σε μια συγκρατημένη δυναμική η οποία δεν στηρίζει επαρκώς το βασικό εισόδημα των παραγωγών τους.

Η παρούσα Περιφερειακή Αρχή έχοντας ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας, αφού δημιούργησε μια αυτοτελή Θεματική Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα εκπόνησε συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης με έργα και δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αξιοπρέπεια του αγρότη και κτηνοτρόφου των νησιών μας.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει λιμνοδεξαμενές και δίκτυα άρδευσης, ομβροδεξαμενές, εξηλεκτρισμό των αγροτικών μονάδων, αλιευτικά καταφύγια, χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας (μέσω ΠΑΑ 2021-2027), δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για εκπαίδευση των αγροτών και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ετησίως το πρόγραμμά μας συνδυάζει δράσεις και έργα για τη δημιουργία και προώθηση εξαιρετικών τοπικών προϊόντων που θα δώσουν τη δυνατότητα αυξητικής αλυσίδας αξίας.

Η ενεργοποίηση της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης των Ι.Ν. δίνει νέες προοπτικές στην πιστοποίηση, προβολή και ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων.

Ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης σας στο νησί της Κεφαλονιάς  επιθυμώ να θέσω υπόψη σας και γραπτώς τις άμεσες προτεραιότητες για την Περιφέρειά μας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου:

 1. Ειδικά Κριτήρια Διαχείρισης των Νησιωτικών Περιοχών της χώρας.

Η ύπαρξη αντικειμενικών διαφοροποιήσεων μεταξύ νησιωτικών περιοχών σε σχέση με τις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας είναι πραγματικότητα και αυτό θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας μελέτης προκειμένου να εντοπίσουμε αυτές τις αντικειμενικές διαφοροποιήσεις και να μας υποδειχθούν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να τις εξομαλύνουμε προσαρμόζοντας κατάλληλα το νομικό μας πλαίσιο με στόχο την επίτευξη κοινωνικής συνοχής μεταξύ νησιωτικών περιοχών και ηπειρωτικής χώρας. Χρειάζονται διοικητικές και οικονομικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να υπάρχει εξομοίωση των νησιωτικών περιφερειών μας με τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.

 1. Στελέχωση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ιονίων Νήσων

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς μας είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες και ορισμένες μονάδες λειτουργούν εκτός (και «κάτω») του ορίου που θέτουν οι Νόμοι περί οργάνωσης του Κράτους και των οργανικών μονάδων. Παράλληλα υπάρχει και η «ωρίμανση-γήρανση» των υφιστάμενων υπαλλήλων και ταυτόχρονα η έλλειψη κινήτρων για προσέλκυση νέων υπαλλήλων, καθώς και μεγάλη καθυστέρηση στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Ως εκ τούτου είναι επιβεβλημένο να προχωρήσει άμεσα η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που είναι σε εξέλιξη για τη στελέχωση των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού που έχει προβλεφθεί στην εν λόγω προκήρυξη και αφορά στον φορέα μας. Παράλληλα είναι επίσης επιβεβλημένο να δημοσιευθεί νέα προκήρυξη στελέχωσης των υπηρεσιών μας σύμφωνα και με τον προγραμματισμό προσλήψεων που σας έχουμε στείλει για τα έτη 2022-2026.

Σημειώνουμε ότι οι διαδικασίες της κινητικότητας δεν ευνόησαν μέχρι σήμερα την Περιφέρειά μας διότι αποχώρησαν περισσότεροι υπάλληλοι παρά ήρθαν στο στελεχιακό δυναμικό μας .

 1. Εκσυγχρονισμός Κανονισμών Ασφάλισης Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΕΛΓΑ

Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα τόσο από τον Πρόεδρο του Φορέα όσο από τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την τροποποίηση των Κανονισμών Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και την προσαρμογή τους στις τρέχουσες ανάγκες των αγροτών λόγω της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτής στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Έχουμε εντοπίσει ειδικότερα την ανάγκη τροποποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού Ασφαλίσεων από τον ΕΛΓΑ του ζωικού κεφαλαίου «Ειδικοί περιορισμοί κάλυψής ζημιών»  σύμφωνα με το οποίο δεν καλύπτονται ασφαλιστικά : «….. 2. Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν η ηλικία των ζώων είναι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ετών για τα θήλεα βοοειδή, των έξι (6) ετών για τα άρρενα βοοειδή, των είκοσι (20) ετών για τα μόνοπλα, των πέντε (5) ετών για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους και των έξι (6) ετών για τις αίγες και τα πρόβατα….»

Ωστόσο για τα ανωτέρω ζώα οι κτηνοτρόφοι υποχρεώνονται να πληρώνουν ασφάλιστρα ίσης αξίας με αυτά που καταβάλουν για τα ζώα που πληρούν τις προϋποθέσεις αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας.

Κατά την άποψή μας  πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτήν την παράφορη αδικία εις βάρος των κτηνοτρόφων παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το εν λόγω άρθρο και να το τροποποιήσετε αναλόγως. Ενδεχομένως θα μπορούσε να προβλέπετε μικρότερο ποσό αποζημίωσης στην περίπτωση απώλειας ζώου άνω των ανωτέρω ορίων  ή ακόμα και η μη υποχρέωση ασφάλισης για τα ζώα που ξεπερνούν αυτό το όριο ηλικίας.

Επιπλέον σας αναφέρουμε άλλο παράδειγμα μη αποζημίωσης καμένων αγροτικών εκτάσεων λόγω του ότι η συνολική καμένη έκταση δεν υπερβαίνει τα 300 στρέμματα.

 1. Μέτρα για την στήριξη των αγροτών

Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα σχέδιο προστασίας των αγροτών και κτηνοτρόφων μας από τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

 1. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές της Κεφαλονιάς από τον Μεσογειακό Κυκλώνα Ιανό

Με την εμφάνιση του πρόσφατου μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» αναδείχτηκαν σημαντικά προβλήματα σε αγροτικές περιοχές του Νότιου Ιονίου τα οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν μια ετήσια περιοδικότητα ακολουθώντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές εμφανίζουν ποικίλες δυνατότητες τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τριτογενή τομέα λόγω του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος αλλά και του εξαιρετικού κάλους περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περιοχής είναι η Δημοτική Ενότητα της Πυλάρου του Δήμου Σάμης και η Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου (Διλινάτα, Θηνιά, Αγκώνας) του δήμου Αργοστολίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Οι πρόσφατες επιπτώσεις του μεσογειακού κυκλώνα στην περιοχή κατέστησαν σαφές στην Δημοτική και την Περιφερειακή Αρχή ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί στην περιοχή ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Επέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατες καταστροφές αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε εν δύναμή επενδυτές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τι θα μπορούσε αυτό το σχέδιο να περιλαμβάνει:

 1. Δημιουργία αναβαθμίδων και δενδροφύτευση για την αποφυγή της διάβρωσης του εδάφους αλλά και την αντικατάσταση της βλάστησης που καταστράφηκε.
 2. Δημιουργία φραγμάτων ανάσχεσης και δεξαμενών τα οποία όχι μόνο θα ανασχέσουν την ορμητικότητα του νερού σε έντονα καιρικά φαινόμενα αλλά θα εξασφαλίσουν και την άρδευση των αγροτικών επιχειρήσεων εξοικονομώντας παράλληλα ποσότητες ύδατος που σήμερα αντλούνται από τους υπόγειους υδροφορείς.
 3. Αποκατάσταση της Αγροτικής οδοποιίας που είχε σημειακές και ολοκληρωτικές καταστροφές για την εξασφάλιση της προσβασιμότητάς στις αγροτικές περιοχές,
 4. Εξηλεκτρισμός αγροτικών επιχειρήσεων με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή τους για να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον της οικονομίας μας.
 5.  Μεταστέγαση κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται πλησίον χειμάρρων και ρεμάτων  .
 6. Χωροταξικός σχεδιασμός οχλουσών δραστηριοτήτων όπως είναι τα αιολικά πάρκα.
 7. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οχλουσών δραστηριοτήτων της περιοχής και μέτρα αντιμετώπισης αυτών.
 1. Φέτα Κεφαλλονιάς ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης

Έχει εξαιρετική σημασία για την Περιφέρειά μας η επανεξέταση του Θέματος της Φέτας Κεφαλονιάς ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης με σκοπό να αποκατασταθεί η «αδικία» αυτή που ταλανίζει κτηνοτρόφους και τυροκόμους της περιοχής. Η αδικία αυτή είναι περισσότερο ορατή τώρα από ποτέ λόγω της επισιτιστικής και ενεργειακής κρίσης που έχει προκληθεί παγκοσμίως μετά τις δυσάρεστες εξελίξεις μεταξύ της Ουκρανίας και τη Ρωσίας.

 1. Εγγειοβελτιωτικά έργα

Συνημμένο στην παρούσα επιστολή είναι ο πίνακας προτεινόμενων εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουμε επεξεργαστεί σε συνεργασία και με τους συμβούλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση των προτάσεών μας θα εξασφαλιστεί η άρδευση των νησιών μας με δυνατότητα κάλυψης και ορισμένων αναγκών ύδρευσης.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προμήθεια / κατασκευή μεταλλικών ή συμβατικών ομβροδεξαμενών ανοικτού ή κλειστού τύπου που θα γεμίζουν από αλώνι ή υδρομάστευση από ρέματα, για όλα τα μεγάλα ή μικρά νησιά της περιφέρειας μας. Αυτό θα αποτελέσει μια γρήγορη και αποτελεσματική δράση στην κάλυψη των αναγκών μας.

Εξασφάλιση χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης από το αρμόδιο Υπουργείο για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των υπαρχόντων μελετών κατασκευής Λιμνοδεξαμενων και σύνταξη νέων μελετών για τα συνοδά αρδευτικά δίκτυα και τις επισκευές των υπαρχόντων ΤΟΕΒ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει λάβει την υπ’ αριθµό πρωτ. 12209/2021/12-1-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 9Η6146ΜΤΛ6-Ο3Σ) με την οποία εντάχθηκε το έργο µε τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» µε ποσό χρηματοδότησης 620.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Παράλληλα ζητάμε τη χρηματοδότηση της επικαιροποίησης της μελέτης Λιμνοδεξαμενής Γριζάτων Σάμης Κεφαλονιάς με το ποσό των 500.000€.

Ωστόσο είναι σημαντικό να υλοποιηθεί άμεσα ένα εγγειοβελτιωτικό έργο  στην Περιφέρειά μας και κατά την άποψή μας αυτό το έργο θα πρέπει να είναι  οι «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ». Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των ταμιευτήρων ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ και ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ καθώς και του αγωγού μεταφοράς στη νήσο Λευκάδα εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του ΥΠΑΑΤ με την αρ. 819/22458/21-2-2013 απόφαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης κατασκευής των προτεινομένων εγγειοβελτιωτικών έργων της εν λόγω μελέτης ανέρχεται συνολικά (περιλαμβανομένων των ποσοστών για Γ.Ε. και Ο.Ε., Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 23%), στο ποσό των 13.482.400,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής :

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ 2.312.400,00 ευρώ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 11.170.000,00 ευ

Επιπλέον για τα εν λόγω έργα έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Στις ανωτέρω μελέτες ωστόσο δεν περιλαμβάνονται τα συνοδά έργα άρδευσης έκτασης 1.000 στρ. περίπου και συνολικού κόστους 1.000.000€.

Οι μελέτες αυτές είχαν προκηρυχθεί από το ΥΠΑΑΤ (7136/28-8-06) και είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» με τίτλο «Προμελέτη κ Οριστική μελέτη ταμιευτήρων Δ.Δ. Εγκλουβής κ Βασιλικής καθώς και τον αγωγό μεταφοράς στη νήσο Λευκάδα» με συνολική δαπάνη 650.000€.

 1. Εκσυγχρονισμός αλιευτικών καταφυγίων

Είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση της Περιφέρειάς μας  για την εκπόνηση μελετών εκσυγχρονισμού αλιευτικών καταφυγίων και τη κατασκευή νέων αλλά και τη νομιμοποίηση των υφιασταμένων.

 1. Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε με την αρ. πρωτ. 145-15/2-8-20 απόφασή του τη μη σύναψη της Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την εκπόνηση των  Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης μετά την εκδήλωση αδυναμίας κυρίως λόγω της υποστελέχωσης, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς μας, υλοποίησης των εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων μέσω της ανωτέρω Προγραμματικής.

Η υπερβόσκηση στα νησιά μας είναι πλέον πραγματικότητα και η υποβάθμιση των βοσκοτόπων οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις σε διενέξεις μεταξύ των κτηνοτρόφων, ενώ οι υπηρεσίες μας γίνονται αποδέκτες παραπόνων για προβλήματα στα βοσκοτόπια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα  της ορεινής Λευκάδος όπου λόγω υποβάθμισης των βοσκοτόπων τα βοοειδή που σταβλίζονται στην περιοχή προξενούν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής και κυρίως στη φακή και στο λαθούρι.

Είναι επιβεβλημένο να γίνει άμεσα εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ η ανάθεση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης έτσι ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση των βοσκότοπων μας και να αποφεύγονται δυσάρεστα φαινόμενα όπως αυτά στην ορεινή Λευκάδα.

 1. «Προώθηση οίνων ποιότητας την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε τρίτες χώρες (Η.Π.Α. – Καναδάς – Ηνωμένο Βασίλειο)» στο πλαίσιο του μέτρο «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών»

Σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 1243/251062/12-10-21 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΖ4653ΠΓ-ΟΙΖ) Απόφαση έγκρισης αίτησης στήριξης της «Συνεργασίας με Επικεφαλή Εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» για το μέτρο «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ η οποία αναρτήθηκε στο διαύγεια την 1η/3/2022 όπου και λάβαμε γνώση πρώτη φορά της εν λόγω απόφασης επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας την αδυναμία του φορέα μας τηρήσεις των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που απορρέον από την εν λόγω απόφαση για το πρώτο έτος.

Οι πολύπλοκες διαδικασίες (προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού, υπογραφή σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ, λήψη προκαταβολής της ενωσιακής και εθνικής συγχρηματοδότησης, προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν φέτος) που προβλέπονται στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος απαιτούν διοικητικό χρόνο ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση δεν επαρκή σε καμία περίπτωση.

Αν είχαμε λάβει γνώση της έγκρισης του προγράμματος από τον Οκτώβριο του 2021 όταν και εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση θα υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης  εμπρόθεσμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρα παρακαλούμε θερμά για τη συνδρομή σας στην τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων για το πρώτο έτος του προγράμματος έτσι ώστε να είναι πιο ρεαλιστικά υλοποιήσιμο.

 1. Προστασία Κερκυραϊκού Ελαιώνα

Έχει ζητηθεί με επιστολή μας και ύστερα από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου για το ορθολογικό κλάδεμα ελαιοδέντρων στην Π.Ε. Κερκύρας και αναμένουμε την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση. Επειδή έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την πρώτη μας επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το εν λόγω θέμα και μέχρι σήμερα το θέμα δεν έχει διευθετηθεί επιβαρύνοντας την κατάσταση του Κερκυραϊκού Ελαιώνα παρακαλούμε για την παρέμβασή σας έτσι ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημά μας.

 1. Ανεμογεννήτριες και Φωτοβολταικά

Η Εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων στα νησιά μας πρέπει και επιβάλλεται να γίνεται με ειδικά κριτήρια για τη νησιωτική μας Περιφέρεια ιδιαίτερα όταν τα νησιά μας έχουν περιορισμένες περιοχές υψηλής παραγωγικότητας.

Αλλά και στις τουριστικές περιοχές μας η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων θα είναι ανασταλτικός παράγων ανάπτυξής τους.

Η γνωμοδότηση και η λήψη απόφασης από τους δήμους θα δώσει μια άλλη δυναμική και θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Επιπλέον των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου επιθυμούμε να σας θέσουμε ορισμένα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας λόγω της 40ετούς ενασχόλησής μου με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και που εκτιμούμε ότι είναι επιβεβλημένο να απασχολήσουν τη Κυβέρνησή μας   είναι:

Α. Ενέργειες για την προστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Η σπουδαιότερη προστατευόμενη περιοχή στο νησί της Κεφαλονιάς είναι ο Εθνικός Δρυμός Αίνου με συνολική έκταση 2862 ha. Κύριο χαρακτηριστικό του Εθνικού Δρυμού είναι το δάσος της κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), η οποία κυριαρχεί στην περιοχή και αποτελεί την μοναδική εμφάνιση στα Ιόνια Νησιά.

Ο Αίνος αποτελεί τον “κλασσικό τόπο” της Abies cephalonica Loudon, δεδομένου ότι από εδώ περιεγράφηκε, το 1938, ως νέο είδος. Σε αναγνώριση της σπουδαιότητάς του, το όρος Αίνος κηρύχθηκε το 1962 ως Εθνικός Δρυμός και έχει χαρακτηρισθεί, σε διεθνές επίπεδο, ως Ευρωπαϊκό Βιογενετικό Απόθεμα. Έχει, επίσης, ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών “Natura 2000” και στο δίκτυο των Περιοχών Ειδικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προστασία της ορνιθοπανίδας. Ταυτόχρονα με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού ορίσθηκε και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τα δάση Abies cephalonica και τις βραχώδεις πλαγιές, που αποτελούν ενδιαίτημα για σημαντικά και ενδημικά είδη του νησιού. Σε χαμηλότερα υψόμετρα, η βλάστηση αποτελείται κυρίως από μακκί (Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo).

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια ο Δρυμός παρουσιάζει εικόνες μαρασμού ενώ οι ειδικοί μιλούν για μη αναγέννηση του Δάσους με τις προβλεπόμενες φυσικές διεργασίες. Οι προβληματισμοί μας αυτοί έχουν διατυπωθεί και στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά σε τηλεδιάσκεψη που έγινε με αφορμή τη διαχείριση της αγέλης ημιάγριων αλόγων του Εθνικού Δρυμού. Από την τηλεδιάσκεψη αυτή προέκυψαν μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη προστασία του Εθνικού Δρυμού. Οι ενέργειες αυτές είναι:

 • Ανακατασκευή και αντικατάσταση της περίφραξης του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού.
 • Διαχείριση και προστασία των ημιάγριων αλόγων του Αίνου.
 • Καθαρισμός του Δάσους από την καύσιμη ύλη
 • Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων κεραιών τηλεπικοινωνιών

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού για τη προστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου, το οποίο συνιστά σημείο αναφοράς για το νησί της Κεφαλονιάς.

Β. Η αξιοποίηση του Κάστρου Αγίου Γεωργίου (μελέτη επισκευής και αναστήλωσης)

Γ. Η αξιοποίηση του κτιρίου της Αστυνομίας στο κέντρο της πόλεως Αργοστολίου

Δ. Η στήριξη του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη δημιουργία σχολών στο Ληξούρι.

Ε. Η δημιουργία Φοιτητικής Εστίας για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Στ. Η αποκατάσταση του κτιρίου του Λιμενικού ταμείου Κεφαλονιάς όπου στεγαζόταν το Τελωνείο και τα γραφεία του ΕΟΤ (ήδη μετά τους σεισμούς του 2014οι υπηρεσίες αυτές ευρίσκονται σε container).

Είμαι στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε.

Ευστάθιος Σωτήριος Κουρής

  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής   Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου