Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | October 4, 2023

Scroll to top

Top

Τρία δελτία τύπου από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς/Αγροτικής Οικονομίας

Τρία δελτία τύπου από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς/Αγροτικής Οικονομίας
KefaloniaNews

Αιτήσεις Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης για «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19».

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας για την αρ. πρωτ. 1470/9-7-2021 (ΑΔΑ: 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης για την Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

H οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ιδιοκτήτες ενεργών αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, με ημερομηνία έναρξης 16-7-2021 & ώρα 12.00 και ημερομηνία λήξης 15-9-2021 & ώρα 14.00.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Κατάταξη αιτούντων στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 2021-2022.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεφ/νίας ενημερώνει ότι στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας αναρτήθηκε ο πίνακας κατάταξης των αιτούντων στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι που τυχόν διαφωνούν ή έχουν ελλειπή δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων του πίνακα κατάταξης στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Κεφαλληνίας το αργότερο μέχρι την 20η Ιουλίου 2021 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2671360575.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας, στηδράση «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19».

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφ/νίας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθ.πρωτ. 1471/9-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19».Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.grμε ημερομηνία έναρξης 16.07.2021 & ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης 15.09.2021 & ώρα 14:00.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ