Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | August 17, 2022

Scroll to top

Top

Σχέδιο νόμου: Επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή ρεύματος

Σχέδιο νόμου: Επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή ρεύματος
KefaloniaNews

PowerGameΑρκετές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται από τις κυρώσεις της Ε.Ε. για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα αντίποινα της Μόσχας περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των μονάδων αποθήκευσης που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή.

Όσον αφορά τα «υπερκέρδη» με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται και ο «Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας», μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά τεχνολογία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Προβλέπεται πως ο μηχανισμός θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 1η Ιουνίου 2023. Η περίοδος ισχύος του Προσωρινού Μηχανισμού δύναται να λήξει πριν την 1η Ιουνίου 2023, με απόφαση του ΥΠΕΝ.

Για την εφαρμογή του μηχανισμού αναμένεται απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία «καθορίζονται η μεθοδολογία και ο μαθηματικός τύπος, ο οποίος εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ…». Με βάση αυτή την απόφαση θα υπολογιστεί η μοναδιαία τιμή, δηλαδή το πλαφόν, για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για τα χαρτοφυλάκια ΑΠΕ.

Το πλοίο του ΔΕΣΦΑ και οι παραγγελίες LNG

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζεται η μίσθωση πλοίου από τον ΔΕΣΦΑ προκειμένου να εγκατασταθεί στη Ρεβυθούσα, ώστε να ενισχυθεί η δυναμικότητα του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να μισθώσει το πλοίο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), το σχετικό κόστος μίσθωσης του πλοίου LNG εγκρίνεται και ανακτάται από τον ΔΕΣΦΑ μέσω του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού. Επιπλέον, το κόστος της αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και το κόστος ιδιοκατανάλωσης και καυσίμων του πλοίου, καθώς και της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα CO2, για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, νοείται ως κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης και κατανέμεται στους χρήστες της εγκατάστασης εντός του έτους κατά το οποίο προκύπτει.

Προβλέπεται, επίσης, η σύναψη συμβάσεων Εφεδρείας Δυναμικού Εκτάκτων Αναγκών, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, που βρίσκονται στα ηλεκτρικά συστήματα των νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας και δεν εμπίπτουν πλέον στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προς τον σκοπό διασφάλισης του εφοδιασμού τους. Οι  συμβάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ.

Λύνεται αναδρομικά το θέμα με τυχόν ακυρώσεις παραγγελιών ποσοτήτων LNG που είχαν γίνει την περίοδο Μαρτίου – Μαϊου 2022 ώστε να θωρακιστεί η χώρα απέναντι στο ενδεχόμενο διακοπής της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Οι προμηθευτές που ακύρωσαν τέτοιες παραγγελίες (επειδή τελικά η Μόσχα δεν έκλεισε την κάνουλα και οι ποσότητες δεν χρειάστηκαν) θα αποζημιωθούν (ώστε να αποπληρώσουν τις σχετικές ρήτρες).

Άλλες ρυθμίσεις

Στο σχέδιο νόμου έχει ενταχθεί και σειρά άσχετων ρυθμίσεων για τα αυθαίρετα, τη διαχείριση λυμάτων, άλλα χωροταξικά ζητήματα, κ.λπ. Για παράδειγμα επαναπροσδιορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις στον Ελαιώνα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης αναψυχής, τράπεζες, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.) προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και αναβάθμιση ή και μεταρρύθμιση των νομίμως υφιστάμενων ή νομίμως υπαχθέντων σε νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κτιρίων.

Προβλέπεται επίσης υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να τα διασυνδέουν με τα δίκτυα αποχέτευσης που κατασκευάζονται σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης εντός εξαμήνου από την ημέρα που θα λάβουν σχετική ειδοποίηση. Αν δεν συνδεθούν, τότε θα καταβάλλουν πρόστιμο που θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Η ρύθμιση θεωρείται απαραίτητη καθώς σε κάποιες περιοχές, όπως στο Θριάσιο, κατασκευάστηκαν βιολογικός καθαρισμός και δίκτυα αποχέτευσης, αλλά οι συνδέσεις με τις κατοικίες κινούνται επί χρόνια με αργούς ρυθμούς.