Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | September 27, 2021

Scroll to top

Top

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) – Κέρκυρα – Ανοικτή επιστολή προς υπουργό τουρισμού.

Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) – Κέρκυρα – Ανοικτή επιστολή προς υπουργό τουρισμού.
KefaloniaNews

16o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΕΔΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προς:
Υπουργό Τουρισμού
Κα Όλγα Κεφαλογιάννη

Κυρία Υπουργέ,

Στα άρθρα 3 και 5, του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις», το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται η κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της, στην υπό σύσταση Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με έδρα την Πάτρα, η οποία διαρθρώνεται από τα εξής τμήματα:

α) Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων,

β) Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και

γ) Υποστήριξης Τουρισμού με έδρα την Κέρκυρα και χωρική αρμοδιότητα την

νήσο Κέρκυρα

Ουσιαστικά προβλέπεται η υποβάθμιση της Π.Υ.Τ. που εδρεύει στη Κέρκυρα από Διεύθυνση σε Τμήμα, με χωρική αρμοδιότητα μόνο το νησί της Κέρκυρας και τη κατάργηση των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Ως  καθ’ ύλην αρμόδιος επιστημονικός φορέας για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης μας βρίσκει, κάθετα, αντίθετους η κατάργηση της Π.Υ.Τ. Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και των γραφείων υποστήριξης τουρισμού στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου για τους εξής βασικούς λόγους:

  1. Σύμφωνα με έρευνα της TNS ICAP- QUANTOS, για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μόνο το μήνα Αύγουστο 2013, οι τουριστικές μονάδες που εδρεύουν στα Ιόνια Νησιά κατέγραψαν 4.400.033 διανυκτερεύσεις, κατατάσσοντας την Περιφέρειά μας στην 4η θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρα μας. Επίσης, τον ίδιο μήνα,  επισκέφτηκαν την Περιφέρειά μας 512.752 τουρίστες (4η θέση στο σύνολο των Περιφερειών) οι οποίοι ξόδεψαν 315.382.362 € (3η θέση στο σύνολο των Περιφερειών). Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει, αναμφισβήτητα,  ότι τα Ιόνια Νησιά, μαζί με τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,  αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Τουρισμού. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τουρισμός, αποτελεί τη βάση της Οικονομίας της Περιφέρειάς μας καθόσον οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό και δραστηριοποιούνται στα Ιόνια Νησιά πρέπει να τυγχάνουν της μέγιστης υποστήριξης από το Υπουργείο Τουρισμού και σίγουρα ο σκοπός αυτός δεν επιτυγχάνεται με τη κατάργηση της Π.Υ.Τ Ιονίων Νήσων και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού, καθόσον οι Π.Υ.Τ. εκτός από τον ελεγκτικό και εποπτικό τους ρόλο, ασκούν, με το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, και συμβουλευτικό ρόλο προς τις υπάρχουσες και τις εν δυνάμει  τουριστικές επιχειρήσεις.
  2. Η κατάργηση της Π.Υ.Τ Ιονίων Νήσων και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού θα σημάνει αύξηση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων που εδρεύουν στα νησιά του Ιονίου εκτός Κέρκυρας, οι οποίες προκειμένου να αδειοδοτηθούν  θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πάτρα.
  3. Το δημοσιονομικό όφελος της κατάργησης της Π.Υ.Τ. Ιονίων Νήσων και των γραφείων υποστήριξης τουρισμού είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Μάλιστα από την ανωτέρω ενέργεια προβλέπεται αύξηση του δημοσιονομικού κόστους καθόσον το όποιο όφελος προκύψει από την μη καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης ορισμένων Τμηματαρχών και Διευθυντών – λόγω της κατάργησης της θέσης τους –  θα αντισταθμιστεί από τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους της νέας Π.Υ.Τ. που θα εδρεύει στην Πάτρα.  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιθεωρήσεων και Ελέγχου που θα εδρεύει στην Πάτρα, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινούνται στην Γεωγραφική Περιοχή της Πελοποννήσου,  Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων προκειμένου να ασκήσουν ελέγχους στις κατά τόπους τουριστικές επιχειρήσεις.

Συνεπώς, πιστεύουμε, ότι η επιχειρούμενη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού θα πρέπει να βασιστεί στην ενίσχυση των Π.Υ.Τ. και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού και όχι στη συρρίκνωσή τους. Αναμφισβήτητα, υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα οι οποίες χρήζουν συρρίκνωσης, ακόμα και κατάργησης, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού τους σε άλλες άκρως υποστελεχωμένες υπηρεσίες αιχμής του  Δημοσίου (Νοσοκομεία, Υπουργείο Οικονομικών, υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κλπ) και σίγουρα σ’ αυτές δεν ανήκουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Κυρία Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας καλούμε λοιπόν,  να αποσύρετε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ανωτέρω νομοσχεδίου που αφορούν τη κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και την υποβάθμισή της σε Τμήμα και αντίθετα να μεριμνήσετε για την ενίσχυσή της, προς όφελος των τουριστικών επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας.          

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

 16ου Π.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ