Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | October 4, 2022

Scroll to top

Top

Οι θέσεις του ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ στα κυριότερα θέματα στη συνεδρίαση του Π.Σ.

Οι θέσεις του ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ στα κυριότερα θέματα στη συνεδρίαση του Π.Σ.
KefaloniaNews

Κατά τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου στη Λευκάδα οι εισηγήσεις και οι θέσεις του ΙΟΝΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ στα κυριότερα θέματα ήσαν οι ακόλουθες:

Ενεργοποίηση του Κέντρου Περιφερειών της Μεσογείου για το περιβάλλον(ΚΕΠΕΜΕΠ)

Ο επικεφαλής του Ιονίου Αρχιπελάγους κ Η Μπεριάτος εισηγήθηκε την εκ νέου ενεργοποίηση του ΚΕΠΕΜΕΠ το οποίο είναι Διεθνής Διαπεριφερειακός Οργανισμός  με έδρα την Αθήνα και το οποίο Ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 1995 με κοινή πρωτοβουλία των τότε κρατικών Περιφερειών της Ελλάδας και επίσης των περιφερειών της Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας. Το ΚΕΠΕΜΕΠ ως ευρωπαϊκό δίκτυο διαπεριφερειακής συνεργασίας και ως δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών  και  τεχνογνωσίας συνεργάζεται ενεργά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Διεθνείς Οργανισμούς (Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, ΟΥΝΕΣΚΟ, κλπ), με κεντρικές διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με παραγωγικούς φορείς καθώς και  με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συμβάλλουν στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη. Σημειωτέον ότι ο υπερεθνικός γεωγραφικός χώρος που συνέβαλε αποφασιστικά στην εκκίνηση και την εξέλιξη των χωρικών δράσεων του ΚΕΠΕΜΕΠ στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, είναι ο άξονας Ιονίου – Αδριατικής.   

Ο κ Μπεριάτος ανέφερε ότι το 2010, η διεθνής οικονομική κρίση που έπληττε την Ελλάδα δημιούργησε ένα κλίμα αστάθειας και αμφιβολίας στις υπερεθνικές συνεργασίες. Την ίδια χρονιά, η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη (Νόμος 3852/2010) εισήγαγε τη δημιουργία νέων Δευτεροβάθμιων Αυτοδιοικήσεων οι οποίες ενσωμάτωσαν τις υφιστάμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες καταργήθηκανμε αποτέλεσμα το ΚΕΠΕΜΕΠ να βρεθεί, από τα τέλη του 2010, σε καθεστώς υπολειτουργίας. Τέλος  τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής επανενεργοποίησης του ΚΕΠΜΕΠ και πρότεινε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ν’ αναλάβει την πρωτοβουλία ενεργοποίησης του ΚΕΠΕΜΕΠ διαδραματίζοντας πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στην συνολική εξέλιξη του εγχειρήματος αυτού.

Ιχθυοκαλλιέργειες

Με αφορμή γνωμοδοτήσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Ιχθυοκαλλιέργειες ο επικεφαλής και οι σύμβουλοι του Ιονίου Αρχιπελάγους  εξέφρασαν τις απόψεις του συνδυασμού οι οποίες είναι σύμφωνες με προγενέστερες αποφάσεις του ΠΣ ότι δεν πρέπει να γίνει καμία επέκταση υφισταμένων ή δημιουργία νέων  μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στα Ιόνια, στις ακτές των κατοικημένων νησιών. Επίσης ανέφεραν ότι πρέπει να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των υφισταμένων μονάδων και να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις πράγμα που δεν γίνεται ακόμη τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε,. Ειδικά για τον κόλπο Αργοστολίου θα πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να ληφθούν  τα αναγκαία μέτρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση αυτής της ευαίσθητης θαλάσσιας περιοχής .

Τέλος επαναδιατυπώσαμε την πάγια θέση της Παράταξής μας ότι οι σχετικές αποφάσεις του Π.Σ. επιβάλλεται να είναι δεσμευτικού και όχι γνωμοδοτικού χαραχτήρα.

Αξιοποίηση ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

Το Ιόνιο Αρχιπέλαγος – σύμφωνα και με την αποκτηθείσα εμπειρία – θεωρεί ότι η αξιοποίηση  της δημόσιας περιουσίας όπως έγινε και γίνεται μέχρι σήμερα (με τρόπο συχνά σκανδαλώδη) δεν ικανοποιεί καθόλου τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας και δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Ο επικεφαλής της Παράταξής μας Η. Μπεριάτος και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Καρύδης  διευκρίνισαν την διαφορά μεταξύ εκχώρησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην  παραχώρηση της κυριότητας σε ιδιώτες περιουσιακών  στοιχείων του Δημοσίου. Επίσης ζήτησαν την εξαίρεση από την δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ της περιουσίας που ανήκει στους Ο.Τ.Α.

Για την επωφελή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας –όσες φορές αυτή είναι αναγκαία- απαιτείται  οι συμφωνίες και συμβάσεις που καταρτίζονται να μην  είναι  λεόντειες υπέρ των επενδυτών και ασύμφορες η και ‘ληστρικές’ για το Δημόσιο. Χρειάζεται να αντιμετωπίζεται κάθε περίπτωση  ξεχωριστά και ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των προς αξιοποίηση  ακινήτων ή των υποδομών καθώς και ανάλογα με το χρόνο παραχώρησης και τα οφέλη που πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες έτσι ώστε να υπηρετείται πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον και η ανάπτυξη.