Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | June 7, 2023

Scroll to top

Top

«Κόκκινος συναγερμός» στις ιχθυοκαλλιέργειες! Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 από Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.

«Κόκκινος συναγερμός» στις ιχθυοκαλλιέργειες!  Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 από Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.
KefaloniaNews

των Αλεξάνδρας Γκίτση και Στέφανου Κοτζαμάνη

Ο αγώνας των μεγάλων oμίλων στο μέτωπο της ρευστότητας και οι φόβοι για λουκέτα. Η «καυτή πατάτα» στα χέρια των τραπεζών, οι οποίες καλούνται να σώσουν τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Τι δείχνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου.

H ανάγκη για ταχεία εύρεση λύσης από τους μετόχους και τις τράπεζες στις ιχθυοκαλλιέργειες προκύπτει από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου στον κλάδο.

Και αυτό γιατί -όπως όλα δείχνουν- χωρίς άμεσες παρεμβάσεις στο ζήτημα της χρηματοδότησης κινδυνεύει να διακόψει τη λειτουργία του ένα μεγάλο κομμάτι ενός από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Δίας λόγω έλλειψης ρευστότητας δεν υπάρχουν επαρκείς τροφές για τα ψάρια, με αποτέλεσμα η εταιρεία να σπεύδει να πουλήσει σημαντικό μέρος αυτών πριν φτάσει στο επιθυμητό βάρος, άρα σε πολύ χαμηλές τιμές.

Η ουσία επίσης είναι πως με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου το υπό συγχώνευση σχήμα Δίας-Σελόντα (περίπου το 35%-40% της συνολικής εγχώριας παραγωγής) εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια 67,3 εκατ. ευρώ, ζημίες 60,7 εκατ. ευρώ, αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές 4 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 274 εκατ. ευρώ(!) (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα).

Η εικόνα του άλλου μεγάλου oμίλου, του Νηρέα, ήταν σαφώς καλύτερη, με θετικά ίδια κεφάλαια και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, όμως και στην περίπτωση αυτή ο καθαρός δανεισμός των 220 εκατ. ευρώ αποτελεί μεγάλο βάρος, ιδίως αν συνεκτιμήσει κάποιος το περιβάλλον της χρηματοπιστωτικής στενότητας και τα πολύ υψηλά επιτόκια χορηγήσεων της Ελλάδας.

Επίσης, χωρίς μεγάλα προβλήματα ρευστότητας και χωρίς παρατηρήσεις από τον ορκωτό ελεγκτή εμφανίζεται η μικρότερη σε μέγεθος εταιρεία του κλάδου Γαλαξίδι.

Μέτοχοι και τράπεζες

Η ουσία είναι ότι τα τρία μεγάλα σχήματα του χώρου, που σύντομα θα γίνουν δύο λόγω συγχώνευσης, έχουν καθαρό δανεισμό γύρω στα 490 εκατ. ευρώ, γεγονός που με βάση τα τρέχοντα υψηλά επιτόκια χορηγήσεων οδηγεί σε ετήσιες χρηματοδοτικές δαπάνες δεκάδων εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι πιστώτριες τράπεζες (που έγιναν λιγότερες μετά τις συγχωνεύσεις στον κλάδο) έχουν τοποθετήσει εκατοντάδες εκατ. ευρώ σε εταιρείες που είτε δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους, είτε ακόμη τους ζητάνε κι άλλα λεφτά για να μην κλείσουν, χωρίς οι μέτοχοι (αν δύνανται…) να είναι διατεθειμένοι επί του παρόντος να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη.

Ζητούνται λύσεις

Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας από τους πλέον εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, καθώς εξάγεται πάνω από το 70% της παραγωγής του. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η συμβολή τους και στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων απασχολείται στην επαρχία.

Ωστόσο, ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών βουλιάζει. Τα αποτελέσματα εξαμήνου της πλειονότητας των εισηγμένων του στο Χ.Α. επιβεβαιώνουν αυτό ακριβώς. Ότι η στάση του τραπεζικού συστήματος και το πόσο αποφασισμένο είναι να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο και να προχωρήσει σε εκ βάθρων αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών σε αυτόν θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία τους.

Παράλληλα, οι ιχθυοκαλλιέργειες αντιμετωπίζουν και έντονο πρόβλημα από τις μειωμένες τιμές προϊόντος, αλλά και από τις καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ.

Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται αποτυπώνεται με τα πλέον μελανά χρώματα στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου.

Στην έκθεση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες επισημαίνεται ότι η ζημία που εμφανίζει στην εξεταζόμενη περίοδο οφείλεται κυρίως σε µη σίτιση κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο λόγω καθυστέρησης χρηµατοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη µη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από τον βασικό προμηθευτή τροφών της εταιρείας. Αυτό το πρόβλημα εμφανίσθηκε πάλι και τον Αύγουστο…

Η εταιρεία αντιμετωπίζοντας τα συγκεκριμένα ζητήματα ρευστότητας, για τα οποία έχει επικοινωνήσει µε τις τράπεζες, έχει υποβάλει ταµειακό και επιχειρησιακό σχέδιο και αναμένει θετική ανταπόκριση εν όψει της κατάρτισης μνημονίου συναντίληψης.

Δεν προχώρησε η αναδιάρθρωση δανείων

Σε ό,τι αφορά τη Σελόντα, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει καθώς και του ότι δεν κατάφερε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων, δεν προέβη στην εξόφληση δόσεων μακροπρόθεσμων δανείων ποσού 21,9 εκατ. ευρώ, με συνέπεια αυτές να καταστούν ληξιπρόθεσμες. Επιπλέον, δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με τους οριζόμενους από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις χρηματοοικονομικούς δείκτες, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίσει παρέκκλιση (waiver) από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα, με συνέπεια οι δανειακές υποχρεώσεις να δύναται να καταστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης για τη σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) με τους όρους που θα συμφωνηθούν, τη χορήγηση περιόδου ανοχής (stand still) αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταβολές κεφαλαίου και τόκων των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η διοίκηση του ομίλου Σελόντα αναλαμβάνει δεσμεύσεις έναντι των πιστωτριών τραπεζών, όπως την πρόσληψη και τον ορισμό ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας αποδοχής από αυτές, με σκοπό τη διενέργεια Due Diligence επί των αποτελεσμάτων των οικονομικών της καταστάσεων, καθώς και Independent Business Review (IBR) του επιχειρηματικού σχεδίου της, την τήρηση συγκεκριμένου ταμειακού προγράμματος, που θα συμφωνηθεί μεταξύ της ίδιας και των πιστωτριών τραπεζών, και την εκχώρηση εγγυήσεων με κινητή και ακίνητη εταιρική περιουσία.

Από την άλλη πλευρά, η Νηρεύς δεν πληρούσε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που περιέχονται στους όρους του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µε υπόλοιπο 24 εκατ. ευρώ κατά την 30ή Ιουνίου όπως επίσης δεν έχει πληρώσει τις δόσεις των δανείων ποσού 1,3 εκατ. ευρώ σε άλλα δύο δάνεια συνολικού ποσού ύψους 24 εκατ. ευρώ της ίδιας ηµεροµηνίας.

Επιπλέον δάνειο ύψους 70 εκατ. ευρώ, για το οποίο υπήρχε επιστολή από τις δανείστριες τράπεζες, βάσει της οποίας παρέχεται περίοδος χάριτος για οποιαδήποτε αθέτηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών κατά την 30ή.6.2013, µία δόση των 15 εκατ. ευρώ η οποία ήταν απαιτητή την 31η Ιουλίου 2013 δεν πληρώθηκε, όµως ο όµιλος είχε υποβάλει αίτηση αναβολής πριν από την ηµεροµηνία αποπληρωµής για την καθυστερούµενη δόση. Οι συµµετέχουσες τράπεζες πληροφόρησαν την εταιρεία στις 30 Αυγούστου ότι η αίτηση αναβολής δεν εγκρίθηκε.

Σημείωση kefalonianews.gr: Η μονάδα στην Κεφαλονιά στο Ληξούρι που ανήκει στον κ. Γερουλάνο ποιος θα μας ενημερώσει σε τι κατάσταση βρίσκεται;