Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | May 15, 2021

Scroll to top

Top

Επαναπροσδιορισμός των Δασικών Χαρτών στα Ιόνια Νησιά….

Επαναπροσδιορισμός των Δασικών Χαρτών στα Ιόνια Νησιά….
KefaloniaNews

………και Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.

Η πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του Ν. 4685/2020, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και προβληματισμό για πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι με  μία πρώτη ανάγνωση των χαρτογραφικών υποβάθρων, διαπίστωσαν ότι θίγονται τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα, καθώς τμήματα των εκτάσεων τους χαρακτηρίζονται ως δασικά.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτελεί κομμάτι της διαδικασίας ολοκλήρωσης καταγραφής των γαιών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συνεπώς πρόκειται για πρόοδο σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό του χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου της χώρας. Η ποιότητα των δεδομένων όμως, αλλά και όσα περιλαμβάνονται συνολικά στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, ήτοι Νόμος Χατζηδάκη, συνθέτουν συνολικά μια εικόνα αβεβαιότητας για τους ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων. Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως δασικής δεν συνεπάγεται απώλεια του ιδιοκτησιακού δικαιώματος και είναι σαφώς προτιμητέο να γνωρίζει κανείς a priori πως μπορεί να διαχειριστεί το ακίνητο του σε αντίθεση με την μέχρι πρότινος ισχύουσα κατάσταση όπου έπρεπε να απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών και πολλές φορές να αναγκάζεται να προβεί σε υποβολή αντιρρήσεων και αποχαρακτηρισμού του επίμαχου τμήματος και γενικώς να παλεύει μέσα στη δίνη αχανών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η ορθή χωροταξική τακτοποίηση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος ευρύτερα και θέτει τις σωστές βάσεις για την οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη, με όρους αειφορίας και  επικαιροποιημένων κανονισμών για το δομημένο περιβάλλον. Συνεπώς το ζήτημα των δασικών χαρτών ή πιο συγκεκριμένα της ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων που συνοδεύουν τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, απαιτεί μεγάλη προσοχή και ενδελεχή έρευνα, προκειμένου να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να επιλεγούν ωφέλιμες λύσεις. Από την άλλη πλευρά, ίδιος νόμος φαίνεται πως επιτρέπει ευνοϊκή μεταχείριση για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων, καθώς στον νόμο 4685/20 προβλέφθηκε μια διαδικασία για την εκ νέου εξαίρεση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων (αντίθετα με το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ). Είναι λοιπόν σαφές ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο κινείται σε δύο ταχύτητες ως προς την αντιμετώπιση της προστασίας των δασών, και δεν προωθεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα περί του καθεστώτος προστασίας, οικιστικού ελέγχου και χωροταξικής τακτοποίησης.

Η “Επτανησιακή Πρωτοβουλία” στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Παρασκευής, κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη την χρονική συγκυρία της εκτεταμένης υγειονομικής κρίσης και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο της χώρας και να πράξουν τα δέοντα, ώστε να μην προκληθεί πρόσθετη δυσμένεια στους πολίτες των Ιονίων Νήσων. Εισηγήθηκε την απόσυρση των δασικών χαρτών προκειμένου να προσαρμοσθούν στα πραγματικά δεδομένα. Εισήγηση η οποία έγινε δεκτή από την πλειοψηφία.

Ειδικότερα το ψήφισμα του Περιφερειακού συμβουλίου αναφέρει:

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη και υποχρέωση να εκπονηθούν οι δασικοί χάρτες και στην χώρα μας. Επισημαίνουμε έντονα ότι, οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες, που αφορούν στα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τον χαρακτηρισμό των περιοχών. Γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται χρόνος και πολύπλευρη διαδικασία για τη διόρθωσή τους.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

  • Να αποσυρθεί άμεσα για διόρθωση η ανάρτηση των δασικών χαρτών προκειμένου να προσαρμοσθούν στα πραγματικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής, εμφανή σφάλματα στην αποτύπωση (ελαιώνες, αμπελώνες) κλπ. Στην συνέχεια να αναρτηθούν εκ νέου οι διορθωμένοι δασικοί χάρτες.
  • Να ορισθεί ως ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών, πλέον του ενός (1) μηνός  για τους κατοίκους της αλλοδαπής. Η προθεσμία αυτή να άρχεται, σε κάθε περίπτωση, μετά το οριστικό πέρας της πανδημίας, όταν και θα αρθούν τα εμπόδια των μετακινήσεων
  • Μέχρι την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να μεταβιβαστούν. Για τις μη δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσματος του προσωρινού δασικού χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την σύνταξη συμβολαίων και την έκδοση αδειών οικοδομής.
  • Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά, έτσι ώστε το Δημόσιο να  δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας.
  • Οι δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ να μην θίγονται από την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.         
  • Τα γεωτεμάχια που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν δασική μορφή, να μην διέπονται από τις δασικές διατάξεις.
  • Οι  ιδιοκτήτες κατά την υποβολή των ενστάσεων να μην καταβάλουν παράβολο.  
  • Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να ενημερώσει, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Δασικές υπηρεσίες, τους πολίτες των νησιών μας για τα θέματα των δασικών χαρτών.
  • Οι Δήμοι άμεσα να συνεργασθούν με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες, για την ένταξη των σχεδίων πόλεων στην εκπόνηση των δασικών χαρτών.   

Από το Γραφείο Τύπου