Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kefalonia News | May 27, 2018

Scroll to top

Top

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο την επόμενη Δευτέρα.

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο την επόμενη Δευτέρα.
KefaloniaNews

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

3. Διαγραφές-Επιστροφές
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

7. Έγκριση της αριθμ. 51/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλη

8. Λύση και εκκαθάριση Δημοτικών Επιχειρήσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Ανάθεση υπηρεσίας λύσης και Εκκαθάρισης τριών Δημοτικών Επιχειρήσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση 15ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
ΕΙΣ: /Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσία Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου Κεφ/νιάς 2018-2019»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2017-2018 Δήμου Κεφ/νιάς και των Νομικών Προσώπων».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της πράξης: ΄΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΄΄.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

15. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

16. Έγκριση νέου Ο.Ε.Υ του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου(Αρ. 35/2017 απόφαση Δ.Σ Δ.Γ.Α)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α κ. Γ. Αποστολάτος

17. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των Δημοτικών Οχημάτων ΚΗΙ 4932 και ΚΗΙ 4935 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κεφαλλονιάς Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π κ. Α. Κωνσταντάκης

19. Έγκριση της αριθμ. 72/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την τοπική τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίας Ευφημίας στο Ο.Τ. 39.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

20. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2016 (αριθμ. 27/2017 απόφαση Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

21. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Λακήθρας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Σβορωνάτων
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

22. Ονομασίες-Μετονομασίες οδών
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

23. Παραλαβή φακέλου δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

25. Επικαιροποίηση και Αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΓΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26. Αποδοχή μελέτης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ΄΄ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄ Τ.Κ ΝΥΦΙΟΥ Δ.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ», Αναδόχου Εταιρίας P. & C.DEVELOPMENT S.A με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

29. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης-επιτροπή παραλαβής και παράδοσης για το ΚΗΙ 8906 φορτηγό IVECO, μετά την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με τον Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ:Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

30. Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

31. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης-ημερίδας και φιλοξενίας συμμετεχόντων για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και των εμβολίων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

32. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Πρόεδρο Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κο Α. Μ οσχονά

33. Αίτηση Ν.Ε. Π.Α.Σ.Ο.Κ. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ σχετική με παραχώρηση Δημοτικών καταστημάτων (Αργοστολίου – Ληξουρίου – Σάμης και Σκάλας) για την διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης του επικεφαλή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.
ΕΙΣ: Δήμαρχος Κεφ/νιάς κ. Α. Παρίσης

34. Έγκριση της αριθμ. 70/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) Ληξουρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

35. Έγκριση της αριθμ. 68/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) για την απομάκρυνση ευκαλύπτου στην Πλατεία Αγίου Νικολάου στην Τοπική Κοιν. Κεραμειών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Η. Κουρκουμέλης

36. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς-Ιθάκης στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
ΕΙΣ: Πρόεδρο Δ.Λ.Τ.Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονά

37. Έγκριση 5ης και 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς –Ιθάκης οικ. έτους 2017.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς κ. Α. Μοσχονάς

38. Ένταξη δήμου στο Δίκτυο Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ